Членовете
на бандата

 • <strong>Валери Иванов</strong>

  Валери Иванов

  Архитект - Управител

 • <strong>Йордан Търсанков</strong>

  Йордан Търсанков

  Архитект - Водещ проектант

 • <strong>Калоян Колев</strong>

  Калоян Колев

  Архитект - Водещ проектант

 • <strong>Галина Шепелева</strong>

  Галина Шепелева

  Архитект - проектант

 • <strong>Симона Войчева</strong>

  Симона Войчева

  Архитект - проектант

 • <strong>Снежина Георгиева</strong>

  Снежина Георгиева

  Архитект - проектант

 • <strong>Теодор Мирчев</strong>

  Теодор Мирчев

  Архитект - проектант