Вилно селище
Костинброд

Вилно селище в с. Дреново, общ. Костинброд. Проектът включва идейни разработки на 14 вида къщи с различна площ, денивелация и разположение на входа.      Етап: Идеен Проект

InspirationЕднофамилни къщи TweetTweet ShareShare