Енергоефективни
вилни сгради

Два концептуални проекта, приложени към научна разработка за постигане на енергийна ефективност в неголеми вилни сгради.

InspirationЕднофамилни къщи TweetTweet ShareShare