Спортна зала, гр. Белоградчик

Конкурсен проект за реконстукция и довършване на спортната зала в гр. Белоградчик, класиран на първо място.      Капацитет: 500души      Етап: Реализиран.

InspirationСпортни съоръжения TweetTweet ShareShare