Многофункционална зала, гр.Шумен

Многофункционална зала, гр.Шумен.     Капацитет: 2200 места.   Етап: В експлоатация.

InspirationСпортни съоръжения TweetTweet ShareShare