Търговска верига „ПРАКТИКЕР“ – реализации

След приключването на конкурса за новата визия на магазините, започна поетапното обновяване и разширяване на съществуващите сгради в градовете Стара Загора, Бургас, Русе. Вече реализирани и в експлоатация са и новите сгради на веригата в гр. Пловдив, Ямбол, Шумен и Варна. През м. Март, 2018г. се състоя официалното откриване и на първия обновен и разширен магазин в гр. София, кв. Люлин. На този етап в строеж е магазинът в гр. Велико Търново, предстои започване на сътроителството на нова сграда на веригата в гр. Враца. По проект на АТЕК студио беше реализирана и новата складова база на Практикер, разположена в с. Гара Елин Пелин.

InspirationПромишлени сгради TweetTweet ShareShare