Бизнес хотел, Карибски острови

Бизнес хотел, Карибски острови – част от цялостна концепция за развитие на региона.      Етап: Идеен проект.